Kategorier
Annat

Fallskyddsutbildning kan vara på liv och död

Det finns ingenting som är viktigare än säkerhet när man jobbar på hög höjd. Därför ska du alltid ha genomgått en fallskyddsutbildning innan du ger dig upp på arbete på höga ställningar.

Att jobba på höga höjder är ingen lek. Det skulle till och med kunna sägas vara på liv och död. Bara tänk dig själv att du jobbar på en byggställning dussintals meter upp i luften. Vet du inte hur du ska hantera säkerheten så kan arbetet vara förenat med livsfara. I bästa fall kanske bara en grov överträdelse av svenska arbetsmiljölagstiftning. Men om du har utbildat dig inom fallskydd kan det kännas lite tryggare. För alla inblandade. Att gå en fallskyddsutbildning innebär att du får kunskap i allt som har att göra med utrustning, risker, säkerhetstänk och vilka lagar och förordningar du faktiskt behöver förhålla dig till.

Hantera riskerna med en fallskyddsutbildning

När det kommer till arbete på hög höjd gäller det att veta exakt vad man ska göra. Man har inte råd att lära sig av sina misstag. Det skulle nämligen annars kunna vara med livet som insats. Det är sällan man får två chanser att rädda någon som faller från hög höjd. Allra minst sig själv. Ta inte några onödiga och dumma risker. Bryt inte mot arbetsmiljölagstiftningen. Utbilda dig inom fallskydd så att du faktiskt vet hur du ska göra för att undvika att trilla av den där byggställningen. Det förebyggande arbetet är det viktigaste arbetet. Men för det krävs naturligtvis kunskap.

Kategorier
Annat

Professionell asbestsanering Stockholm

Ska du renovera ditt hus men har funderingar runt asbest? Asbest är en utmärkt produkt på många sätt men hamnar det i luftvägar blir det farligt. Kontakta asbestsanering i Stockholm.

När asbest började användas i olika byggnadsmaterial var alla helt omedvetna om faran. Asbest värmeisolerar och ljudisolerar alldeles utmärkt. Vad ingen visste då var att sönderdelad asbest fastnar i lungor och luftvägar och framkallar olika sjukdomstillstånd. Så länge som asbesten är orörd händer ingenting.

På grund av de ovan nämnda egenskaperna användes asbest flitigt under åren mellan andra världskriget och ända fram till 1970-talet. Det är vanligt förekommande i en mängd olika sammanhang i byggnader från den perioden. Det kan finnas i lim och i kakel, i eternitplattor och ventilation. Helst ska fastigheter saneras helt och all asbest tas bort. Idag är asbest förbjudet sedan många år.

Asbestsanering får inte utföras utan tillstånd

Eftersom asbest är ett så farligt material omges det av mycket strikta regler. När en fastighet ska asbestsaneras måste en firma med kunskap och nödvändiga tillstånd anlitas. Beroende på vilken typ av sanering som ska utföras förbereds arbetet på olika sätt. De utrymmen som ska saneras skärmas av från omvärlden och de som arbetar bär skyddskläder och masker.

Då materialet samlats och paketerats fraktas det till deponi och tas om hand. Lokalerna som sanerats dammsugs med specialdammsugare och våttorkas. Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att förhindra att asbestdamm sprids i luften.

När saneringen är klar har du ett hus där du kan renovera enligt ordinarie standard. Bekvämt och säkert. Läs mer om asbestsanering på denna sida: asbestsaneringstockholm.nu