Kategorier
Bygg

Bergspräckning Stockholm – ta bort berg utan att skada omgivningen

Varje gång man ska bygga så kommer frågor om marken att vara viktiga att svara på. Hur marken ser ut är avgörande både för kostnader och för hur det framtida bygget kommer att fortlöpa. Handlar det om en mark som är täckt av berg så innebär detta lite större problem.

Men, det är långt ifrån en omöjlig uppgift att lösa. Idag behöver man heller inte se en renodlad bergsprängning som det enda alternativet. Faktum är att en bergspräckning i Stockholm kan vara det bästa, billigaste och mest effektiva alternativet att använda i syfte att förbereda för exempelvis en husgrund i ett bergigt, stenigt område.

Ser man till en bergsprängning så handlar det om väldigt mycket förberedelse kring hur projektet ska se ut. Viktigt är att hela området säkras och att exempelvis vibrationer inte riskerar att skada närliggande hus eller egendom. Det handlar om risker – och kostnader.

Bergspräckning i Stockholm – ett säkert alternativ

En bergsprängning kräver stor kunskap och det krävs att exempelvis samtliga närliggande byggnader besiktigas och säkras. Vilket kan ta en enorm tid i exempelvis ett tätbebyggt område. Där kan en bergspräckning i Stockholm vara en betydligt bättre lösning. En sådan sker med hjälp av hydraulik och där man med moderna maskiner kan penetrera sig genom berg, sten och andra hårda ytor utan att den närliggande omgivningen tar skada av exempelvis vibrationer.

Det senare gör även att man som blivande husägare slipper den undersökning och besiktning av de hus som finns i närheten. Vilket både sparar tid och pengar. Samma sak gäller för den byråkratiska resan som påbörjas. Skillnaden mellan bergsprängning och bergspräckning i Stockholm kan även mätas i tiden det tar att erhålla vissa tillstånd. Vad gäller renodlad sprängning av berg så tar det längre tid – av förklarliga skäl sett till det vi ovan nämnt gällande säkerhet. Detta medan en bergspräckning i Stockholm ofta erhåller ett tillstånd nästan per omgående.

Bergspräckning i Stockholm för poolen

Det är inte enbart vid en förberedelse för en husgrund som en bergspräckning i Stockholm är ett bra alternativ. Faktum är att metoden är så pass säker och sofistikerad att den kan användas för exempelvis källare. Vill du sänka golvet i källaren och utan att behöva stå och bila i all evighet så är en bergspräckning via hydraulik ett bra alternativ. Samma sak gäller för dräneringar och i samband med att man exempelvis ska lägga in nya rör och ledningar.

Ett annat område där en bergspräckning visat sig vara ytterst gångbar handlar om anläggning av pooler. Genom att använda den metoden i steniga områden så sparas både tid och pengar – samtidigt som resultat blir ytterst tillfredsställande. Drömmer du om en pool men har en tomt som är bergig och stenig? Låt inte det stoppa dig, genom en bergspräckning så kan du göra verklighet av drömmen! Läs mer om bergspräckning på den här hemsidan: bergspräckningstockholm.se

Kategorier
Renovering

Badrumsrenovering Stockholm – viktigt att tänka på

En badrumsrenovering är ett komplext projekt och det ska också behandlas med detta i åtanke. Det är något som ligger snäppet över vanliga renoveringar i svårighetsnivå och baserat på detta så är rådet till privatpersoner att man tar hjälp – åtminstone i någon mån. Gäller det dragning av el och installationer så finns det dessutom inga alternativ: där måste man anlita en behörig elektriker.

Vi tänkte här bryta ner hur du kan renovera badrum i Stockholm i mindre delar och genom detta ge en helhetsbild över vad som är viktigt att tänka på innan man sätter igång på allvar.

Tips för att renovera badrum i Stockholm

  • Planera. Det finns hur många tänkbara lösningar som helst vad gäller utformning och val av material i samband med en badrumsrenovering. Genom att planera så kan man få till stånd bättre priser. Hitta den stil du gillar genom att ta in inspiration från olika tidningar och genom att exempelvis bokmärka bilder på Pinterest. Väljer du en professionell firma för din badrumsrenovering i Stockholm så se till att inkludera dem i planeringen. Det ger dig dels en möjlighet att se över referensbilder från tidigare projekt och dels också en chans att få tankar som ligger lite utanför boxen. Vad fungerar – och vilka lösningar fungerar sämre? Genom detta kan du spara pengar och få ett badrum som både är vackrare och som erbjuder en högre funktionalitet.
  • Vad kan du göra själv? Det finns ett stort värde i att ta professionell hjälp i samband med en badrumsrenovering i Stockholm. Totalentreprenad är något som rekommenderas dig som vill ha hjälp från start till mål. Det innebär att du anlitar en och samma firma för allt snarare än att du anlitar en massa mindre företag – elektriker, rörmokare, betonghåltagare och plattsättare. Totalentreprenad ger effektivare, säkrare och – inte sällan – också billigare jobb i slutändan. Vill du göra olika saker själv så se till att gå igenom detta med företaget du anlitar. Du kanske kan riva ut det gamla badrummet på egen hand? Du kanske kan montera alla skåp, kommoder och duschgrejer själv? Gå igenom detta och se till att skapa en bra tidsplan som passar både dig och företaget.
  • Besiktiga. Se till att arbetet blir besiktigat efteråt – och att det finns en komplett dokumentation. Du vill inte hamna i en situation där ord står mot ord och där du exempelvis hamnar i en tvist mot utföraren – eller mot ditt försäkringsbolag. Tänk även på att betalningen ska ske efter att jobbet är slutfört, besiktigat och godkänt. Aldrig innan.
  • Hitta rätt företag. Tänk på att undersöka marknaden innan du skriver avtal. Vilka företag finns, var har man tidigare jobbat, hur många anställda har man – och vilka certifikat har dessa? Tänk även på att ta in så många offerter som möjligt. Det kan skilja 10.000-tals kronor mellan olika företag för en badrumsrenovering i Stockholm. Där handlar det naturligtvis även om att hitta en balans mellan pris och kvalitet. Se alltid till att kolla omdömen på internet och att kontakta referenser innan du bestämmer dig!