Kategorier
Bygg

Bergspräckning Stockholm – ta bort berg utan att skada omgivningen

Varje gång man ska bygga så kommer frågor om marken att vara viktiga att svara på. Hur marken ser ut är avgörande både för kostnader och för hur det framtida bygget kommer att fortlöpa. Handlar det om en mark som är täckt av berg så innebär detta lite större problem.

Men, det är långt ifrån en omöjlig uppgift att lösa. Idag behöver man heller inte se en renodlad bergsprängning som det enda alternativet. Faktum är att en bergspräckning i Stockholm kan vara det bästa, billigaste och mest effektiva alternativet att använda i syfte att förbereda för exempelvis en husgrund i ett bergigt, stenigt område.

Ser man till en bergsprängning så handlar det om väldigt mycket förberedelse kring hur projektet ska se ut. Viktigt är att hela området säkras och att exempelvis vibrationer inte riskerar att skada närliggande hus eller egendom. Det handlar om risker – och kostnader.

Bergspräckning i Stockholm – ett säkert alternativ

En bergsprängning kräver stor kunskap och det krävs att exempelvis samtliga närliggande byggnader besiktigas och säkras. Vilket kan ta en enorm tid i exempelvis ett tätbebyggt område. Där kan en bergspräckning i Stockholm vara en betydligt bättre lösning. En sådan sker med hjälp av hydraulik och där man med moderna maskiner kan penetrera sig genom berg, sten och andra hårda ytor utan att den närliggande omgivningen tar skada av exempelvis vibrationer.

Det senare gör även att man som blivande husägare slipper den undersökning och besiktning av de hus som finns i närheten. Vilket både sparar tid och pengar. Samma sak gäller för den byråkratiska resan som påbörjas. Skillnaden mellan bergsprängning och bergspräckning i Stockholm kan även mätas i tiden det tar att erhålla vissa tillstånd. Vad gäller renodlad sprängning av berg så tar det längre tid – av förklarliga skäl sett till det vi ovan nämnt gällande säkerhet. Detta medan en bergspräckning i Stockholm ofta erhåller ett tillstånd nästan per omgående.

Bergspräckning i Stockholm för poolen

Det är inte enbart vid en förberedelse för en husgrund som en bergspräckning i Stockholm är ett bra alternativ. Faktum är att metoden är så pass säker och sofistikerad att den kan användas för exempelvis källare. Vill du sänka golvet i källaren och utan att behöva stå och bila i all evighet så är en bergspräckning via hydraulik ett bra alternativ. Samma sak gäller för dräneringar och i samband med att man exempelvis ska lägga in nya rör och ledningar.

Ett annat område där en bergspräckning visat sig vara ytterst gångbar handlar om anläggning av pooler. Genom att använda den metoden i steniga områden så sparas både tid och pengar – samtidigt som resultat blir ytterst tillfredsställande. Drömmer du om en pool men har en tomt som är bergig och stenig? Låt inte det stoppa dig, genom en bergspräckning så kan du göra verklighet av drömmen! Läs mer om bergspräckning på den här hemsidan: bergspräckningstockholm.se